Skip to main content

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor uppdaterades 2023-11-29.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på samtliga bokningar av kurser, klasser, events, salhyra och därtill förenlig verksamhet som tillhandahålls av Brass Monkeys AB org. nr. 559246-3318, ”BM”. När du har skapat en bokning hos BM anses du därmed ha accepterat dessa allmänna villkor.

Särskilda villkor kan gälla för enskilda tillfällen, detta finns då specificerat och ersätter dessa allmänna villkor.

Ansvarsbegränsning

All träning i våra lokaler sker på egen risk.

För att boka Egen träning behöver du som kund ha fått en genomgång av ”Polesalen – att träna på egen hand”. Denna information erbjuds i samband med kursstart och även sporadiskt under terminen.

Kommunikation sker primärt via e-post och via bokningssystemet och kunden ansvarar för att denne tillgodogör sig information gällande sin bokning.

Bokning

Anmälan

Anmälan görs via vårt bokningssystem Bokamera. Vid varje kursstart/klass krävs en ny anmälan. Observera att du inte automatiskt blir överflyttad till nästa kurs eller klass.
Du är själv ansvarig för att du har bokat rätt nivå, kurs eller lektion, vid felbokning försöker vi i mån av plats att byta kurs. Om du bokar flera deltagare utöver dig själv är du ansvarig även för deras bokning och deltagande.
När du genomfört din bokning skickas en bekräftelse på genomförd bokning eller förfrågan ut till din mail, var vänlig kontrollera att du mottagit denna. Är du osäker eller ej har fått något mail, kontakta oss.

Du måste ha fyllt 18 år för att kunna boka kurser eller klasser. Är du under 18 år ska bokningen ske genom din målsman, eftersom ett betalansvar ingår i bokningen. Ange målsmans namn som bokande kund och skicka ett mail till BM med deltagarens namn, samt bokningsnummer så att vi kan identifiera bokningen. Bokningar som inte uppfyller de ovannämnda kraven kan komma att tas bort utan förvarning.

BM erbjuder i olika fall rabatter. Rabatter kan inte kombineras.

Betalning

Betalning görs genom bokningssystemet Bokamera via betalsystemet Payson med betalkort eller betalningsplan med faktura.

Om kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har BM rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt dröjsmålsränta enligt lag.

Byte av kurs och missade lektioner

Du kan byta kurs i mån av plats, detta måste alltid godkännas skriftligt. Förfrågan mailas till info@brassmonkeyspole.se. Skriv med namn, kursens namn, datum för kursstart och bokningsnummer.

Om du har missat lektioner kan du ta igen dem på andra klasser i samma nivå, på styrkeklass (ej Abs’n’ass VT24), stretchklass eller underliggande nivå i mån av plats. Frånvaro bör anmälas samt bokning av ta-igen klass via e-post till info@brassmonkeyspole.se. Man kan inte få avdrag ekonomiskt på nya kurser för missade lektioner.

Ångerrätt

Brass Monkeys AB tillämpar ångerrätt enligt distanshandelsavtalslagen vid anmälan till ordinarie kurser över internet eller telefon. Du har rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks, dock senast dagen för kursstart.

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du ska då uppge vilken tjänst du önskar avstå, samt kontaktinformation. Du ska även ange bokningsnummer, vilket datum du gjorde bokningen samt när du skickade avbokningen. Du ska också ange önskat clearing- och kontonummer för återbetalning av avgift. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Vår postadress:
Brass Monkeys AB
Båtvägen 11
663 40 Hammarö

Vår e-postadress:
info@brassmonkeyspole.se

För gruppbokningar, workshops, privatlektioner eller ”Prova på” gäller inte ångerrätten.

Reklamation/Återbetalning

Om du som kund skadas eller av annan anledning begränsas fysiskt och detta uppkommit efter kursstart och du därmed är oförmögen att fullgöra ditt deltagande i kursen så kan del av kursavgift återbetalas mot uppvisande av ett läkarintyg (blankett 7804).

Återbetalning beviljas ej vid besvär kopplade till graviditet eller psykisk ohälsa. Däremot kan kunden vid uppvisande av läkarintyg och efter överenskommelse med BM återfå några eller samtliga klasser som ”ta igen”.

För privata gruppbokningar gäller följande vid avanmälan. Avanmälan mer än 30 dagar innan, 100% av beloppet kan återbetalas, om avanmälan sker 22-29 dagar före återbetalas 75% av beloppet, 15-21 dagar före återbetalas 50% av beloppet, 8-14 dagar före återbetalas 25% av beloppet, och avanmälningar senare än det medger ingen återbetalning.

Personuppgifter / GDPR

Brass Monkeys AB följer dataskyddsförordningens föreskrifter (GDPR) för behandling av personuppgifter. Vi samlar endast in relevant, adekvat och absolut nödvändig personlig data från våra kunder.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Kundavtal: Namn, personnummer och kontaktuppgifter till kunden; vi måste ha tillgång till dessa uppgifter för att kunna kommunicera nödvändig kursinformation och kunden behöver ange för att skapa konto i bokningssystem. Dessa uppgifter är också kopplade till betalningsansvar och till del för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen.

Marknadsföring: Kundens uppgifter används även till Marknadsföring genom våra nyhetsbrev med information om nya kursstarter, kursinnehåll, erbjudanden, evenemang eller annan studiorelaterad information.

Mottagare av personuppgifterna

De som har tillgång till de lämnade uppgifterna är endast personal och instruktörer på Brass Monkeys AB. Vi lämnar inte ut eller säljer vidare information till tredje part.

Lagring/radering av personuppgifter

Nödvändiga personuppgifter för vår bokföring lagras minst i sju år i enlighet med bokföringslagen. Övriga personuppgifter, t.ex. e-postadress för nyhetsbrev, kan vid förfrågan raderas tidigare än så. Dessa övriga uppgifter rensas och prioriteras bort i vårt kundregister med oregelbundna tidsintervall, vi har inget syfte eller avsikt att lagra personuppgifter för inaktiva kunder.

Radering av personuppgifter

Som kund hos oss har du alltid rätt att när som helst begära radering eller rättning av dina personuppgifter hos oss som inte är berörda av bokföringslagen.
Du har även rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och känsliga personuppgifter. Du har rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig

Brass Monkeys AB

Kontakt

info@brassmonkeyspole.se

 

Regler för deltagande i klass

Deltagare ska var nyktra och alla deltar i klassen.

Försening till klass accepteras tyvärr inte. Detta på grund av att uppvärmningen är en viktig del för att undvika skador.

Mobiler i klass får endast användas i syfte att filma sig själv. Detta sker i slutet på klassen. Man får ej störa andra elever i klass genom att filma eller ta bilder.

Kund som deltar på klass eller köper annan tjänst såsom Egen träning får ej använda foton och/eller filmklipp från Brass Monkeys lokaler för att göra reklam och/eller marknadsföra egen affärsverksamhet, om detta inte är överenskommet mellan BM och kund.

Olovlig användning av studion

Skadegörelse på fasta eller lösa inventarier eller missbruk av studion beivras och debiteras efter verkliga utgifter. Olovlig användning av studion debiteras i efterhand med en extra avgift om 5000 kr. Uppsåtlig nedskräpning eller överdriven nedsmutsning kommer att debiteras i efterhand om 1500 kr för extra städning.

Brass Monkeys Karlstad
Sågverksgatan 6, Karlstad Aktivitetscenter
info@brassmonkeyspole.se